برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اسکوبی دو
هنگامی که اسکوبی دوو با باندش مزرعه ای عجیب را کشف میکنند، متوجه یک شبح میشوند که اهالی آنجا را اذیت میکند و آتش سوزی های زیادی برپا کرده است. آنها میخواهند سر از قضیه این شبح در بیاورند که ناگهان…
1:6:2
6.8
2019