برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
یوجیمبو
در یکی از شهرهای ژاپن، در شهری که قانونی وجود ندارد و کلانتر شهر فاسد و خودفروخته است، یک تن برای اجرای عدالت از راه می‌رسد…
1:21:51
8.2
1961