برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نام من محمد علی است
مستند در مورد یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ دنیای ورزش یعنی محمد علی کلی میباشد. این مستند زیبا، قهرمانی ها و فعالیت های اجتماعی او را به تصویر میکشد …
1:19:13
8.5
2019