برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گوسفندها و گرگ ها
در قسمت دوم انیمیشن بره ها و گرگ ها، در حالی که گوسفندها و گرگ‎ها بالاخره تصمیمی گرفتند یک زندگی صلح‎آمیز و آرام کنار یکدیگر دا