برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
خائن
"خائن" بر مبنای داستان واقعی تومازو بوشتا (با بازی پیرفرانچسکو فاوینو) معروف به "رئیس دو دنیا" ساخته شده است که اولین خبرچین مافیا در سیسیل دهه 1980 بود.
2:12:37
7.2
2019