برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
متفاوت مثل من
یک دلال آثار هنری به نام ران هال را روایت میکند که با یک بی خانمان دوست میشود تا بتواند به زنی که علاقه دارد نزدیکتر گردد و در آینده با وی ازد