برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
صداقت
داستان درباره زندگی پر دردس یک محقق است که در یک شرکت بزرگ کار میکند ماجراجویی وی وقتی شروع میشود که دوست دوران بچگی اش برای تحقیق از یک شرکت مشکوک سر از استرالیا در می آورد....
1:50:1
5.5
2019