برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
زندگی حشرات 2
کارتون روایتی از زندگی حشرات را با فیلمبرداری واقع گرایانه و به شکل طنز به تصویر میکشد. از خطراتی که آنها را تهدید میکند گرفته تا نمایش طنز آمیز از وضعیت زندگی خصوصی آنها
1:25:29
6.8
2012