برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بالا در آسمان
داستان در مورد مردی است که شغل اش اخراج کارمندان از شرکت های گوناگون است. تخصص اصلی او اخراج این کارمندان به نحوی است که کمترین آسیب روانی را متحمل شوند. در این مسیر او با دختری به عنوان رقیب شغلی مواجه می شود که...
1:2:0
7.4
2009