برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
خرابکاری
آنارشیستی به نام ورلاک در لندن سالنی سینمایی برای پوشش فعالیت‌هایش که ماهیت آن را حتی از همسرش پنهان کرده‌است اداره می‌کند. ورلاک که گمان می‌برد رفتارش زیر نظر گرفته شده است، از برادر جوان همسرش می‌خواهد که بسته‌ای حاوی یک بمب را تحویل دهد و...
1:7:21
7
1936