برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ریو کانچوس
دو افسر ارتش، یک سرباز سابق کنفدراسیون زخم خورده و متنفر از سرخپوستها و یک زن اسیر شده سرخوپوست راهی سفری به مکزیک می شوند تا در یک ماموریت سّری، جلوی یک معامله را بگیرند ...
1:12:29
6.6
1964