برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ماجرای ای.آر.آی.: دوست ربات من
یک ربات توسط مدیر یک آزمایشگاه بی رحم که برای یک شرکت قدرتمند کار می کند، دزدیده می شود زیرا این مدیر به دنبال این است که این ربات را تبدیل به یک سلاح خطرناک کند تا بتواند بر جهان حکومت کند و …
1:25:12
4.3
2020