برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جوخه
یک گروهان از سربازان آمریکایی به فرماندهی ستوان ویلیام کالی، به دهکده می­لای در ویتنام جنوبی حمله می کنند و ...
1:47:57
8.1
1986