برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تیمی فیلر
پسری 11 ساله می باشد که معتقد است بهترین کارآگاه در شهر است او آژانسی خیالی با بهترین دوست خود که یک خرس قطبی خیالی است با نام عدم موفقیت تاسیس و اداره می کند و....
1:19:38
6.1
2020