برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مالکوم ایکس
فیلم سرگذشت «مالکوم ایکس» رهبر مشهور سیاه پوستان آمریکایی را روایت می کند
2:2:34
7.7
1992