برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رادیو اکتیو
داستان علاقه های علمی و رمانتیک ماری کوری (دانشمند لهستانی) و پیِر کوری و بازتاب اکتشافات آن ها در قرن بیستم را نشان می دهد.
1:35:8
6
2019