برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
سوپرمن: پسر سرخ
وقایع فیلم در دنیایی اتفاق می افتد که سفینه کال-ال بجای اینکه در آمریکا فرود بیاید و تبدیل شود به بزرگ ترین قهرمان جهان، در شوروی (روسیه) فرود می آید و
1:8:45
6.3
2020