برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
آکادمی جادویی
آئورا توانایی های هیجان انگیز و اسرارآمیز زیادی دارد. او و دوستانش ماجراجویی های زیادی در آکادمی مخصوص خودشان دارند اما چیزی نمیگذرد که آئورا متوجه میشود مدرسه آنها، رازهای ناشناخته زیادی را از آنها مخفی کرده است و....
1:9:56
4
2020