برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
قلمرو کمپل
یکی از انگلیسیها مالکیت سرزمینهای کانادایی پدرش را دارد، اما او با چالشهای مختلفی مواجه است مانند افراد ناراضی محلی، پیمانکار بی رحم، و سلامت بد خود ...
1:27:29
6.4
1957