برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اسپوتنیک
در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در میبرد و به زمین باز میگردد، اما بزودی مشخص میشود که موجود خطرناکی در بدن او مخفی شده و…
1:40:38
6
2020