برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تعامل داشتن با مدير سختگير
نويسنده و مدرس حرفه‌اي آقاي تاد دوويت همراه شماست تا با چالش‌هاي كاري در مقابله با يك رئيس سختگير رو به رو بشين و كمك مي‌كنه عواملي كه در روابط مشكل‌آفرين شما نقش دارن رو شناسايي، درك و مديريت كنين.
0
0
قسمت های سریال تعامل داشتن با مدير سختگير
تعامل با رییس سخت گیر_ انواع رییس سخت گیر
تعامل با رییس سخت گیر_ برنامه ریزی
تعامل با رییس سخت گیر_ تاثیر
تعامل با رییس سخت گیر_ خوش آمدید
تعامل با رییس سخت گیر_ رفتار محرک
تعامل با رییس سخت گیر_ مستندسازی کنش و عملکردها
تعامل با رییس سخت گیر_ منبع و منشاء مشکل
تعامل با رییس سخت گیر_ واکنش سازنده
تعامل با رییس سخت گیر_ کمک
تعامل با رییس سخت گیر_سنجش شرایط سخت
فیلم های پیشنهادی