برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
زبان بدن براي رهبران
در اين دوره اصول زيان بدن، براي هركس كه قصد رهبري يك تيم و يا برقراري ارتباط را داشته باشد، آموزش داده مي‌شود.
0
0
قسمت های سریال زبان بدن براي رهبران
زبان بدن _خوش آمدید
زبان بدن _ دریافت زبان بدن
زبان بدن _ سوتفاهمات علائم غیر کلامی
زبان بدن _ هماهنگی زبان بدن با کلمات
زبان بدن _ شش راه کلیدی برای تاثیر مثبت
زبان بدن _ ده عنصر موثر در دست دادن
زبان بدن _ چگونه حضور یک لیدر را پررنگ تر کنیم
فیلم های پیشنهادی