برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
يادگيري مهارت‌هاي مطالعه
داشتن عادت هاي خوب مطالعه چه در كسب رتبه‌هاي اول آزمون‌ها و چه صرفا در بخاطرسپاري بهتر اطلاعات، هميشه ضروريست. نكاتي در زمينه تقويت سرعت خواندن و درك مطلب، يادداشت برداري‌هاي دقيق و با جزئيات، بخاطرسپاري اطلاعات و حتي شركت در آزمون‌ها در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
0
0
قسمت های سریال يادگيري مهارت‌هاي مطالعه
مهارت مطالعه _ آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید
مهارت مطالعه_ اجتناب از هایلایت کردن و یادداشت برداری زیاد
مهارت مطالعه_ استفاده از تصاویر برای کمک به حافظه
مهارت مطالعه_ استفاده از تکنیک صدای مشابه در به خاطرسپاری لغات
مهارت مطالعه_ استفاده از دست برای هدایت چشم ها
مهارت مطالعه_ استفاده از شعر،قافیه و تجانس آوایی
مهارت مطالعه_ استفاده از فایل های تمرینی
مهارت مطالعه_ استفاده از چالش ها
مهارت مطالعه_ استفاده ازابزارهای یادیار
مهارت مطالعه_ اسروکار داشتن با جدول و نمودار
مهارت مطالعه_ افزایش درک خواندن به وسیله ی تغییر سرعت
مهارت مطالعه_ افزایش سرعت خواندن با انجام تمرین های ساده
مهارت مطالعه_ ایجاد برنامه مطالعه
مهارت مطالعه_ ایجاد قصر حافظه
مهارت مطالعه_ ایجاد قصر حافظه 2
مهارت مطالعه_ به خاطر سپاری فرمول ها و معادلات
مهارت مطالعه_ به یاد آوردن تاریخ های مهم
مهارت مطالعه_ به یادآوردن بهتر با استفاده از فرایند خواندن چندگانه
مهارت مطالعه_ حافظه چگونه کار می کند.
مهارت مطالعه_ حفظ کلمات جید با استفاده از تکنیک صداهای مشابه
مهارت مطالعه_ خواندن سریع تر از روی کامپیوتر
مهارت مطالعه_ خوشامدگویی
مهارت مطالعه_ داشتن وقفه های استراتژیک در حین مطالعه
مهارت مطالعه_ راه حل یک_استفاده از تکنیک صدای مشابه در به خاطرسپاری
مهارت مطالعه_ سیستم ارتباطی
مهارت مطالعه_ سیستم پگ عددی _به خاطرسپاری بیش از ده آیتم
مهارت مطالعه_ سیستم پگ عددی_به خاطر سپاری لیست ده آیتمی
مهارت مطالعه_ قصرهای حافظه و متد لوسی
مهارت مطالعه_ مرور یاداشت ها و دوباره خوانی
مهارت مطالعه_ نکاتی برای آزمون
مهارت مطالعه_ هم اکنون با چه سرعتی می خوانید
مهارت مطالعه_ گام بعدی
مهارت مطالعه_ یادداشت برداری با سیستم کرنل
مهارت مطالعه_ یادداشت برداری مفاهیم خطی در مقابل غیر خطی
مهارت مطالعه_سیستم پگ عددی _پیوند اعداد با تصاویر
مهارت مطالعه_کسب نمرات بهتر در آزمون های خواندن
فیلم های پیشنهادی