برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پويانمايي يك كاراكتر در بلندر
تركيب ويديوهاي رفرنس با اصول انيميشن‌سازي و ازينرو ساخت يك شخصيت زنده سخنگو، طراحي چارچوب انيميشن، نحوه كار كردن ريگ‌هاي چهره و كاراكتر، مرتب‌سازي فريم‌ها به كمك گراف اديتور.
0
0
قسمت های سریال پويانمايي يك كاراكتر در بلندر
پویانمایی کاراکتر_ آشنايي با آرتور و نحوه ي كار ريگ هاي كاراكتر
پویانمایی کاراکتر_ آغاز فرایند بازسازی
پویانمایی کاراکتر_ آغاز فرایند بازسازیاعمال موثر مفهوم زمانبندي
پویانمایی کاراکتر_ استفاده از فايل هاي تمرين
پویانمایی کاراکتر_ استفاده از چرخه براي رندر كردن صحنه ي نهايي انيميشن
پویانمایی کاراکتر_ اصلاح نهايي نتيجه ي كار
پویانمایی کاراکتر_ اعمال تغييرات جزئي در حركات بدن
پویانمایی کاراکتر_ اهميت نظرسنجي
پویانمایی کاراکتر_ تنظيم صفحه ي كار بلندر براي انيميت كاراكتر
پویانمایی کاراکتر_ تنظیم اعضای فرعی بدن
پویانمایی کاراکتر_ خوش آمدید
پویانمایی کاراکتر_ دستكاري چهره ي پيچيده با تعدادي از كنترل ها
پویانمایی کاراکتر_ مرتب سازي فريم هاي كليدي با گراف اديتور
پویانمایی کاراکتر_ نحوه حل خطاهاي رايج در بلندر
پویانمایی کاراکتر_ نوردهي موثر انيميشن
پویانمایی کاراکتر_ پیش نیازها
پویانمایی کاراکتر_ گوش دادن به كليپ صوتي ديالوگ و تنظيم آن
پویانمایی کاراکتر_آماده سازي انيميشن براي ديده شدن و به اشتراك گذاري
پویانمایی کاراکتر_ساخت ويديوي رفرنس
پویانمایی کاراکتر_طراحي چارچوب كلي انيميشن
پویانمایی کاراکتر_قدم بعدي كجاست
پویانمایی کاراکتر_كار با ديالوگ براي تطبيق با انيميشن
فیلم های پیشنهادی