نمایش فیلم

آخرين روزهاي زمستان14

کارگردان : محمدحسين مهدويان

محصول Iran - 2012

منتخب تلویزیونسریال های روز

مستندي درباره حسن باقري است كه در سال ۱۳۹۱ خورشيدي ساخته شد.

قسمت های سریال آخرين روزهاي زمستان
آخرین روزهای زمستان 1
آخرین روزهای زمستان 2
3 آخرین روزها ی زمستان
آخرین روزها ی زمستان 4
آخرین روزها ی زمستان 5
آخرین روزها ی زمستان 6
آخرین روزها ی زمستان 7
آخرین روزها ی زمستان 8
آخرین روزها ی زمستان 9
آخرین روزها ی زمستان 10