نمایش فیلم

شب دهم1

کارگردان : حسن فتحی

محصول Iran - 2001

سریال های روزمنتخب تلویزیون

در قهوه خانه بساط مچ انداختن و طرنا بازي برقرار است. "ياور" كه بازي را برده براي "حيدر" حكم مي كند كه به خانه يكي از شاهزاده هاي قجري برود و دزدي كند. حيدر قبول مي كند اما هنگام برگشت از خانه شاهزاده دستگير مي شود. "فخر الزمان" براي ختم غائله دزدي به سرهنگ "درمنش" مي گويد كه خودش از حيدر خواسته اين وسايل را ببرد...

قسمت های سریال شب دهم
شب دهم_1
شب دهم_2
شب دهم_3
شب دهم_4
شب دهم_5
شب دهم_6
شب دهم_7
شب دهم_8
شب دهم_9
شب دهم_10
شب دهم_11
شب دهم_12