نمایش فیلم

نفس گرم1

کارگردان : محمدمهدي عسگرپور

محصول Iran - 2015

سریال های روزمنتخب تلویزیون

داستان آن درباره زني بنام "مليحه" است با اعتقادات بالاي مذهبي، در مسير داستاني سريال اتفاقاتي براي او رخ مي دهد كه به نوعي مسير زندگي و اعتقادي اش را تحت‌الشعاع قرار مي دهد.

قسمت های سریال نفس گرم
نفس گرم_1
نفس گرم_2
نفس گرم_3
نفس گرم_4
نفس گرم_5
نفس گرم_6
نفس گرم_7
نفس گرم_8
نفس گرم_9
نفس گرم_10
نفس گرم_11
نفس گرم_12
نفس گرم_13
نفس گرم_14
نفس گرم_15
نفس گرم_16
نفس گرم_17
نفس گرم_18
نفس گرم_19
نفس گرم_20
نفس گرم_21
نفس گرم_22
نفس گرم_23
نفس گرم_24
نفس گرم_25
نفس گرم_26
نفس گرم_27
نفس گرم_28
نفس گرم_29
نفس گرم_30
نفس گرم_31
نفس گرم_32