دریافت اپلیکیشن ایسیما
نمایش فیلم

جوخه برادران5

کارگردان : فيل آلدن رابينسون

محصول Iran - 2001

اين ميني سريال ماجراي گروهاني از نيروهاي چترباز آمريكايي را از دوران آموزش در آمريكا و انگليس تا پايان جنگ جهاني دوم در آلمان تعقيب مي كند.

قسمت های سریال جوخه برادران
جوخه برادران_1
جوخه برادران_2
جوخه برادران_3
جوخه برادران_4
جوخه برادران_5
جوخه برادران_6
جوخه برادران_7
جوخه برادران_8