برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پيكي بلايندرز
در دهه ۲۰ كه گروه‌هاي گنگستري در شهر بيرمنگهام واقع در انگلستان بسيار زياد شده بود، يك گروه گنگستر سعي مي‌كند خود را در اين دهه به قدرت برساند.
0
2014
قسمت های سریال پيكي بلايندرز
پیکی بلایندرز 1
پیکی بلایندرز 2
پیکی بلایندرز 3
پیکی بلایندرز 4
پیکی بلایندرز 5
پیکی بلایندرز 6
فیلم های پیشنهادی