برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اغماء
داستان دكتر طه پژوهان با بازي امين تارخ را دنبال مي‌كند كه يك پزشك فوق متخصص جراحي مغز و اعصاب است. او به دليل جراحيهاي موفقيت آميزش بروي رزمندگان در جبهه‌ها به پنجه طلايي مشهور است. او اكنون به دليل بيماري حاد همسرش مولود (شيرين بينا) بر سر دو راهي قرار دارد از طرفي عرف پزشكي مانع جراحي همسرش توسط اوست ولي مولود اصرار دارد كه فقط توسط پژوهان جراحي شود. از سويي تنها فرزند آنها پري (نفيسه روشن) مخالف اين عمل جراحي توسط پدر است...
0
2008
قسمت های سریال اغماء
اغما_1
اغما_2
اغما_3
اغما_4
اغما_5
اغما_6
اغما_7
اغما_8
اغما_9
اغما_10
اغما_11
اغما_12
اغما_13
اغما_14
اغما_15
اغما_16
اغما_17
اغما_18
اغما_19
اغما_20
اغما_21
اغما_22
اغما_23
اغما_24
اغما_25
اغما_26
اغما_27
اغما_28
اغما_29
اغما_30
فیلم های پیشنهادی