برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پژمان
در اين مجموعه تلويزيوني "پژمان جمشيدي" از بازيكنان فوتبال سابق تيم ملي ايران نقش خودش يعني ستاره سابق پرسپوليس را بازي مي‌كند. او نقش فوتباليستي را دارد كه براي چهارمين فصل متوالي با وجود تلاش فراوان، موفق نشده است تيمي را براي خود پيدا كند.
0
2012
قسمت های سریال پژمان
1 پژمان
پژمان 2
پژمان 3
پژمان 4
پژمان 5
پژمان 6
پژمان 7
پژمان 8
پژمان 9
پژمان 10
پژمان 11
پژمان 12
پژمان 13
پژمان 14
پژمان 15
پژمان 16
پژمان 17
پژمان 18
پژمان 19
پژمان 20
پژمان 21
پژمان 22
پژمان 23
پژمان 24
پژمان 25
فیلم های پیشنهادی