برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پایتخت 1
این سریال در باره خانواده ای است که قبل از تحویل سال تصمیم میگرند که مهاجرت کنند به تهران در این مهاجرت اتفاقات بسیار جالب و زیبای رخ میدهد
0
2011
قسمت های سریال پایتخت 1
پایتخت 1_1
پایتخت 1_2
پایتخت 1_3
پایتخت 1_ 4
فیلم های پیشنهادی