برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
لیسانسه ها 2
سه جوان لیسانسه که هر یک مشکلاتی دارند. یکی فکر مهاجرت در سر دارد و یکی دنبال تشکیل زندگی و دیگری هم دنبال مسکن. مازیار رحمتی (امیر کاظمی) در یک خانواده از هم پاشیده زندگی می‌کند و پدر او معتاد است و خودش در فکر مهاجرت است که متوجه بیماری سرطانش می‌شود. حبیب نقوی (هوتن شکیبا) فردی پولدار است که به شدت علاقه به ازدواج دارد ولی به . .علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری انتخاب کند، مسعود هم در آستانه ازدواج نیاز مالی دارد..
0
2017
قسمت های سریال لیسانسه ها 2
لیسانسه ها2-1
لیسانسه ها2-2
لیسانسه ها2-3
لیسانسه ها2-4
لیسانسه ها2-5
لیسانسه ها2-6
لیسانسه ها2-7
لیسانسه ها2-8
لیسانسه ها2-9
لیسانسه ها2-10
لیسانسه ها 2-11
لیسانسه ها2-12
لیسانسه ها2-13
لیسانسه ها 2-14
لیسانسه ها2-15
لیسانسه ها2-16
لیسانسه ها2-17
لیسانسه ها2-18
لیسانسه ها2-19
فیلم های پیشنهادی