برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
چهل نما
بررسی، نقد، تحلیل و روند سینمای ایران در گفتگو با خانواده سینما
7
2018
قسمت های سریال چهل نما
چهل نما _جشنواره فیلم فجر،ادوار گذشته،چشم انداز آینده
چهل نما_ مسئله ی سینمای کودک در جشنواره فجر
چهل نما_ بررسی پیشرفت مضمون و ساختار در جشنواره فجر
چهل نما_جایگاه فیلم کوتاه در جشنواره فیلم
چهل نما_جشنواره فجر آینه بازیگری و واقعیت ها
فیلم های پیشنهادی