برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
دفتر حقوقی
داستان بر اساس رمان پرفروش جان گریشام، “شرکت” هست که ادامه داستان وکیل میچل می باشد و داستان درمورد محافظت از شاهدان عینی فدرال هست
7
2012
قسمت های سریال دفتر حقوقی
دفتر حقوقی 1
دفتر حقوقی 2
دفتر حقوقی 3
دفتر حقوقی 4
دفتر حقوقی 5
دفتر حقوقی 6
دفتر حقوقی 7
دفتر حقوقی 8
دفتر حقوقی 9
دفتر حقوقی 10
دفتر حقوقی 11
دفتر حقوقی 12
دفتر حقوقی 13
فیلم های پیشنهادی