برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دنگ و فنگ
داستان این مجموعه به ارتباط ۲ دوست با بازی محمد نادری و سیروس گرجستانی برمی گردد. این ۲ طی یک شراکت دچار مشکلاتی می شوند و ناچار می شوند سال ها این مشکلات را پنهان کنند که همین مساله باعث رقم خوردن اتفاقات طنز مختلفی می شود.
6
2019
قسمت های سریال دنگ و فنگ
دنگ و فنگ 1
دنگ و فنگ 2
دنگ و فنگ 3
دنگ و فنگ 4
دنگ و فنگ 5
دنگ و فنگ 6
دنگ و فنگ 7
دنگ و فنگ 8
دنگ و فنگ 9
دنگ و فنگ 10
دنگ و فنگ 11
فیلم های پیشنهادی