برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شب‌های برره
کیانوش استقرار زاده سردبیر یک روزنامه دهه ۲۰ است. او با نوشتن مقاله‌ای انتقادی به تبعید در نقاط دوردست ایران محکوم می‌شود. در بین راه در اتفاقاتی توسط یک مار (نشیمن گز) گزیده می‌شود. شیر فرهاد، پسر خان پایین برره او را به برره می‌آورد، وی را درمان می‌کند ولی وقتی می‌فهمد او فراری است و حکم تیر دارد او را به بالا برره می‌برد
8.3
2006
قسمت های سریال شب‌های برره
شب های برره 1
شب های برره 2
شب های برره 3
شب های برره 4
شب های برره 5
شب های برره 6
شب های برره 7
شب های برره 8
شب های برره 9
شب های برره 10
شب های برره 11
شب های برره 12
شب های برره 13
شب های برره 14
شب های برره 15
شب های برره 16
شب های برره 17
شب های برره 18
شب های برره 19
شب های برره 20
شب های برره 21
شب های برره 22
شب های برره 23
شب های برره 24
شب های برره 25
فیلم های پیشنهادی