برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دل دار
داستان درباره آرش جوان نخبه دانشگاهی است که به دلیل بیماری مادرش دانشگاه را رها کرده و بعد از چند ماه و بر اثر اتفاقی، همکلاسی دوران دانشگاهش یعنی رونا را می‌بیند و به موازات آن یک داستان عاشقانه دیگر نیز در سریال روایت می شود
7
2019
قسمت های سریال دل دار
دل دار 1
دل دار 2
دل دار 3
دل دار 4
دل دار 5
دل دار 6
دل دار 7
دل دار 8
دل دار 9
دل دار 10
دل دار 11
دل دار 12
دل دار 13
دل دار 14
دل دار 15
دل دار 16
دل دار 17
دل دار 18
دل دار 19
دل دار 20
دل دار21
دل دار 22
دل دار 23
دل دار 24
دل دار 25
دل دار 26
دل دار 27
دل دار 28
دل دار 29
دل دار 30
دل دار 31
دل دار 32
فیلم های پیشنهادی