برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جزایر قناری
مجموعه مستند جزایر قناری به بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری جزایر قناری می پردازد.
6
2018
قسمت های سریال جزایر قناری
جزایر قناری 1
جزایر قناری 2