برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
موشی شی
در دنیای «موشی‌شی» موجوداتی زندگی می‌کنند که با گیاهان، جانوران، میکروارگانیسم‌ها و حتی قارچ‌ها تفاوت دارند. این موجودات که با عنوان «موشی» شناخته می‌شوند، دارای قدرت‌هایی مافوق طبیعی هستند. تعداد کمی از انسان‌ها قادر به مشاهده «موشی‌ها» هستند و «گینکو» یکی از آنها است. او یک «موشی‌شی» است که با سفر به مناطق مختلف، در مورد «موشی‌ها» تحقیق می‌کند
8.4
2005
قسمت های سریال موشی شی
موشی شی 1
موشی شی 2
موشی شی 3
موشی شی 4
موشی شی 5
موشی شی 6
موشی شی 7
موشی شی 8
موشی شی 9
موشی شی 10
موشی شی 11
موشی شی 12
موشی شی 13
موشی شی 14
موشی شی 15
موشی شی 16
فیلم های پیشنهادی