برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تاریک
در یکی از دهکده‌های آلمان، دو کودک کم سن و سال ناپدید می‌شوند. دیری نمی‌گذرد که مفقود شدن این دو کودک، روابط میان چهار خانواده را آشکار می‌سازد و پلیس و...شواهدی ترسناکی را پیدا می‌کند
9
2017
قسمت های سریال تاریک
تاریک 1
تاریک 2
تاریک 3
تاریک 4
تاریک 5
تاریک 6
تاریک 7
تاریک 8
تاریک 9
تاریک 10
فیلم های پیشنهادی