برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دنیا در جنگ
"دنیا در جنگ" به گفتگو با بسیاری از فرماندهان و سران ارتش های متفقین و متحدین پرداخته که از بخش های جنجالی و دیدنی این مستند می باشد. همچنین در این مستند می توانید تصاویر بسیاری جالب و پرهیجانی از نبردها، عملیات های گسترده و در گیری های سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم مشاهده کنید.
9.2
1973
قسمت های سریال دنیا در جنگ
دنیا در جنگ 1
دنیا در جنگ 2
دنیا در جنگ 3
دنیا در جنگ 4
دنیا در جنگ 5
دنیا در جنگ 6
دنیا در جنگ 7
دنیا در جنگ 8
دنیا در جنگ 9
دنیا درجنگ 10
دنیا در جنگ 11
دنیا در جنگ 12
دنیا در جنگ 13
دنیا در جنگ 14
دنیا در جنگ 15
دنیا در جنگ 16
دنیا در جنگ 17
دنیا در جنگ 18
دنیا در جنگ 19
دنیا در جنگ 20