برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بهتره با سائول تماس بگیری
پس از ماجراهایی که در سریال برکینگ بد دیده بودیم سال گودمن حالا با هویتی جدید در اماهای نبراسکا صاحب یک فروشگاه دونات و شیرینی فروشی است...
8.7
2015
قسمت های سریال بهتره با سائول تماس بگیری
بهتره با سائول تماس بگیری 1
بهتره با سائول تماس بگیری 2
بهتره با سائول تماس بگیری 3
بهتره با سائول تماس بگیری 4
بهتره با سائول تماس بگیری 5
بهتره با سائول تماس بگیری 6
بهتره با سائول تماس بگیری 7
بهتره با سائول تماس بگیری 8
بهتره با سائول تماس بگیری 9
بهتره با سائول تماس بگیری 10
فیلم های پیشنهادی