برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رابین هود_فصل دوم
”رابین هود” نام مردی است دلاور که بر علیه حاکمان ظالم دوران قرون وسطی قیام می کندو طرفدارانی را گرد خود جمع می کند ، از نظر عوامل جبار او و یارانش دزدان و شورشینانی بیش نیستند اما “رابین هود” و یارانش تنها نور و روزنه امید مردم آن سرزمین به حساب می آیند . مردانی جنگجو که جنگل را دژ خود قرار داده اند و به طور مداوم با نیروی ها حکام و ارتش پادشاه درگیر نبرد هستند
7.5
2009
قسمت های سریال رابین هود_فصل دوم
رابین هود_فصل 2_1
رابین هود_فصل 2_2
رابین هود_فصل 2_3
فیلم های پیشنهادی