برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
در برابر طوفان 2
مجموعه مستند "در برابر طوفان" روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در ا