برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پروانه
قصه مجموعه در اواخر دهه پنجاه می‌گذرد و روایتگر داستان جوانی است که در سال‌های دهه پنجاه با گروهی مبارز همراه شده و زندگی پرحادثه‌ای را تجربه می‌کند.
0
2017
قسمت های سریال پروانه
پروانه 1
پروانه 2
پروانه 3
پروانه 4
پروانه 5
پروانه 6
پروانه 7
پروانه 8
پروانه 9
پروانه 10
فیلم های پیشنهادی