برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دیدن
سریال دیدن در آینده ای دور از انتظار، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده اند و جامعه باید راهی جدید برای ساختن، تعامل با یکدیگر، شکار و بقا پیدا کند. همه اینها زمانی که دوقلوهای به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند تغییر می کند.
8
2019
قسمت های سریال دیدن
دیدن 1
دیدن 2
دیدن 3
دیدن 4
دیدن 5
دیدن 6
دیدن 7
دیدن 8
فیلم های پیشنهادی