برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بهتره با ساول تماس بگیری _فصل دوم
پس از ماجراهایی که در سریال برکینگ بد دیده بودیم سال گودمن حالا با هویتی جدید در اماهای نبراسکا صاحب یک فروشگاه دونات و شیرینی فروشی است…
8.7
2015
قسمت های سریال بهتره با ساول تماس بگیری _فصل دوم
بهتره با ساول تماس بگیری فصل 2_1
بهتره با سائول تماس بگیری فصل 2_2
بهتره با ساول تماس بگیری فصل 2_3
بهتره با ساول تماس بگیری فصل 2_4